Smittevern

Smittevern

Vi anmoder alle om å følge myndigheters råd og retningslinjer i den tiden vi nå står i. Det er viktig at vi alle deltar på dugnaden. Ta vare på hverandre!

Vi viser til Meråker kommunes nettsider vedrørende viktig informasjon om koronaviruset.

Det er lov å la seg inspirere og det er lov å drømme! Det er en krevende tid, og vi vet at mange av våre opplevelsesleverandører har en tøff tid i møte. Men dette skal vi komme oss gjennom - sammen! Det oppfordres til kortreiste ferier i eget land denne sommeren. Meråker og Storlien ligger på hver sin side av riksgrensen, og det er fortsatt usikkert når svenskegrensen åpner som normalt.  Våre opplevelsesleverandører tar smittevern på alvor og opplyser sine gjester om tiltakene som er iverksatt. 

Dette sier folkehelseinstituttet:

De samme grunnleggende prinsippene for smittevern er like gjeldende ved fritidsreise som hjemme;

  1. Syke personer skal holde seg hjemme

  2. God hygiene

  3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Her finner du hva Visit Norway skriver om reiser i Norge.

Vi anbefaler også NHO reiseliv som har nyttige råd og veiledere.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY