Glad påsk

Se vad som händer i påsk. Meråker och Storlien erbjuder bra upplevelser för hela familjen. Ta reda på mer här

läs mer

Kulturkalenderen

Medlemsmøte

Starttidspunkt: 24.04.2018 18:00

Markering av "Eldres Aktivitetsdag!"

Starttidspunkt: 15.05.2018 18:00

Kulturskolens vårkonsert

Starttidspunkt: 10.06.2018 02:00

1-dagstur m/buss

Starttidspunkt: 12.06.2018 02:00

Åpen gård

Starttidspunkt: 19.08.2018 12:00

Grenseløse Meråkerdager

Starttidspunkt: 01.09.2018 10:00

Grenseløse Merakerdager

Starttidspunkt: 02.09.2018 11:00
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY